Home | Het geloof

Waarom behoor ik in de Islam te geloven?


Antwoord: 

Hier zijn zeer veel redenen voor. De belangrijkste reden is, omdat de islam ons de Schepper van het Universum, Allah (cc), op de correcte manier doet leren kennen. Dit betekent op zijn beurt dat de Islam het geloof is dat van Allah (cc) komt. In alle andere geloven zien we dat er naast God andere creaties worden geplaatst. Daarentegen is het basisprincipe binnen de Islam tawhid; dus dat er geen andere God is dan Allah en dat alle creaties Zijn schepselen zijn. Hij heeft noch een kind, noch een partner, noch is er iets of iemand gelijk aan Hem.

De Islam herbergt alle fundamenten om de mensheid tot een staat van volwassenheid en ons in zaligheid en veiligheid te brengen. De islam brengt alle individuen die zich vastbinden aan dit geloof van verlichting naar zaligheid en van zaligheid naar volwassenheid. De Islam acht het beschermen van het leven zeer essentieel en straft allen die de orde en veiligheid van de maatschappij in gevaar brengt met harde straffen. De islam draagt eenheid en saamhorigheid, behulpzaamheid en het delen met elkaar op. Ons geloof beschermt de gemeenschap van terrorisme en anarchie.

De islam legt ieder moment goede moraliteit op aan de mensheid. De Islam leert de mensheid dat hij duizenden voordelen voor ons heeft, zowel fysiek als mentaal

De godsdienst Islam heeft zijn beginselen in de wetenschap en wijsheid, en leidt allen die voor zichzelf kunnen denken, weliswaar door (deels) eigen inbreng, naar zaligheid en weldaad. Ignorantie (onwetendheid) wordt in de Islam gezien als grootste vijand; de mensheid wordt aangespoord naar bezinning. Om te begrijpen wat voor grote barmhartigheid de Islam is voor de mensheid, zullen we de tijd voor en na de Gelukzalige Eeuw (de eeuw van onze Profeet (v.z.m.h.) goed moeten bekijken.

Voor de islam leed de hele wereld onder terrorisme en anarchie, onwetendheid en ketterij. Net zoals de hele wereld, leed ook Saudi-Arabie onder deze gruweldaden; mensen begraafden hun dochters levend, geloofden in verzinselen en aanbaden standbeelden die ze met hun eigen handen hadden gemaakt. 
In die donkere tijden kwam de Noer (verlichting) van de Koran voor Saudi-Arabie tevoorschijn net als de zon. Blasfemie en onrecht, verwaarlozing en marteling werden in alle vormen verbrijzeld. Door zijn goddelijke verschijning deed het de ogen strelen en de mensen naar Het Rechte Pad leiden. Afgoderij is totaal afgedaan en tawhid kwam daarvoor in de plaats. Onrecht verdween en rechtvaardigheid kwam daarvoor in plaats. Haat en vijandigheid in de mens verdween en liefde, meedogen en barmhartigheid namen plaatst daarvoor. 
Wij raden u aan om lessen te volgen van iemand die de Koran leest en bestudeert. U zult aan de hand van bovengenoemde en eindeloos andere waarheden zelf constateren dat de Islam de enige rechtvaardige weg is.

 

Share this