Is zelfdoding door levensmoeheid een zonde?

Detail van de Vraag
is zelfdoding door levens moeheid een zonden. ik ben een niet moslim maar geloof in god .
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Zelfmoord is het ontnemen van het leven dat God heeft geschapen. Hierdoor wordt dit beschouwd als één van de grote zonden. Omdat God het leven aan de mens heeft gegeven, zo ook is Hij (de Almachtige) gerechtigd om het te ontnemen.

Zelfmoord was ook in de oude Volkeren verboden. Cündüb b. Abdullah heeft het volgende overgeleverd; De verheven Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft het volgende gezegd.

“Er was een man uit de Volkeren voor jullie. Hij kon de pijn van zijn wond niet meer verdragen en heeft een mes gepakt en in zijn hand gesneden. Zijn bloed kon op de een of andere manier niet gestopt worden, waarna hij stierf. Hierop zei de Verheven God; mijn dienaar heeft Mij gepasseerd aangaande het leven, hierdoor verklaar ik hem het paradijs haram” [qtip:(1)|Buhârî, Enbuâ, 50]

De staf van een zelfmoordenaar in het hiernamaals is passend aan de manier hoe het zelfmoord heeft plaats gevonden. Het is als volgt in de overleveringen verwoord.

“Wie zich met een scherpe mes vermoord, zal met een scherpe met gekweld worden in het vage vuur” [qtip:(2)|Buhâri, Cenâiz, 84]

“Wie zich in deze wereld met een touw of dergelijke laat verstikken/ophangen zal zich in de hel verstikken/ophangen, degene die zich in deze wereld doodschiet zal zich in de hel bekogelen. Zo zal zijn kwelling zijn. [qtip:(2)|Buhâri, Cenâiz, 84]

Tot slot, het lichaam is het waardevolste toevertrouwing van de verheven God aan de mens. Dit lichaam moet beschermd worden totdat het ziel het lichaam verlaat zonder bemoeienis van de persoon zelf. Vandaar dat de mens tot het eind geduld moet tonen tegen de lichamelijke en geestelijke ziekten en kwalen. Dit is het doel van de Islam. Anderszins het gedachte dat met zelfmoord de wereldse problemen en kwalen op te kunnen lossen, zal hem nog zwaardere problemen en kwalen teweeg brengen in de graf en in het hiernamaals.

Het leven is zelfs in de zwaarste omstandigheden mooi. Want zolang het ziel het lichaam niet verlaat is de hoop tot genezing door God niet voorbij. Na iedere nacht is er weer dag. Na iedere moeilijkheid is er een opluchting en oplossing. Het richten van de dienaar naar God en het vragen van hulp aan God is het bewerkstelligen van oplossingen van moeilijkheden en problemen. De Verheven Schepper zal oplossingen schenken vanuit punten waar men niet eens aan heeft gedacht of heeft verwacht. Want Zijn macht bestrijkt alles en wie op Hem steunt zal krachtiger worden.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 8.292 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN