Wie is Ibn Sina? Genoemd hij ook Avicenna?

Detail van de Vraag
Wie is Ibn Sina? Genoemd hij ook Avicenna?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina, Balkh, 980 - Hamedan, 1037) was een Islamitisch, Perzisch medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof en alchemist. Hij was vooral bekend om zijn bijdragen op het gebied van de aristotelische filosofie en de geneeskunde en schreef naar schatting 100 à 250 verhandelingen, de meeste hiervan in het Perzisch en Arabisch. Zijn beroemdste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-Tibb), die uit meer dan een miljoen woorden bestaat en die lange tijd ook in Europa een standaardwerk zou blijven. Toen hij 10 jaar was kende hij de Koran en een groot deel van de Perzische poëzie uit zijn hoofd. Hierdoor stond hij bekend als een wonderkind.

Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Balkh, een klein dorp gelegen vlak bij de stad Balkh in wat nu Afghanistan is. Op tienjarige leeftijd kende hij de Koran uit zijn hoofd. Zijn vader was de gouverneur van de Perzische Samaniden-dynastie. Op de jonge leeftijd van zeventien genas Ibn Sina de emir van de Samaniden Noeh ibn Mansoer, waarna hij toegang kreeg tot de uitgebreide bibliotheek van de emir. Toen Ibn Sina de leeftijd van achttien bereikte, was hij geleerd in alle takken van de formele en hogere studies van de wetenschap.

Na de dood van zijn vader begon Ibn Sina een periode van filosofie, studie en reizen. Hij bezocht plaatsen als Gorgan, Qazvin, Kabul en Faryab.

Door zijn wetenschappelijke werken kreeg hij verschillende (bij)namen, onder andere Shaikh Al-Ra'ies, Hujjat Al-Haqq, Sharaf Al-Mulk en Imam Al-Hukama.

Voorbeelden van zijn werk

Hij schreef als één van de eersten over besmettelijke ziekten en soa's en beschreef quarantaine om verspreiding van ziekten te voorkomen. Hij schreef over het klinisch testen van medicijnen en het diagnosticeren van symptomen van ziekten en schreef o.a over de symptomen en complicaties van suikerziekte. Ibn Sina beschreef ook de invloed van de kwaliteit van water en voedsel op de gezondheid. Hij toonde aan dat het bloed het hart binnenkomt om vervolgens door het hele lichaam te worden gepompt. Hij voerde de verdoving in voor operaties en wist centrale en perifere aangezichtsverlamming van elkaar te onderscheiden.

Ibn Sina overleed in 1037 in Hamadan, (Iran) en is daar begraven.

Historische werken

Ibn Sina's werken zijn in drie categorieën verdeeld, namelijk

Algemene filosofische werken

    Ketab Al-Najah (Het boek van overleveringen) (een samenvatting van Al-Sjifa)
    Uyun Al-Hikmah (Fonteinen der wijsheid)
    Daneshnamayyeh Ala'i (Het eerste Perzische filosofieboek)
    Al-Sjifa (Het boek van Helen)
    Al-Isharat W'al-Tanbihat (Boek van directieven en opmerkingen)

Werken die exclusief gaan over de natuurfilosofie

    Kwesties met betrekking tot natuurfilosofie van bestaande factoren in de Al-Sjifa
    Het Canon van de geneeskunde, het meest bekende boek in de geschiedenis van de medische wetenschap.
    Het gedicht over de medici getiteld Al-Urjuzah fi Al-Tibb

Werken over de esoterie

    Risalah Hayy Ibn Yaqzan
    Risalat Al-Tayr
    Salaman wa Absal
    De laatste drie hoofdstukken van de Isharat, getiteld Mantiq al-Mashriqien
    Al Qasidat al Ayniyah
    Korte commentaren op Koranteksten.[qtip:1| http://nl.wikipedia.org/wiki/Avicenna]
[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Avicenna

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 8.192 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN