Welke taal zal er na de dood gesproken worden?

Detail van de Vraag
Welke taal gaan we na ons dood praten
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De ziel heeft geen taal. Dit is te vergelijken met elektriciteit die zijn taak kan verrichten in alles wat het binnentreedt. Het verandert in kou in een diepvries, warmte in een oven, licht in een lamp, kennis in een computer enz.

Ook dragen atomen alle wereldtalen over aan ons. De atomen zullen niet zeggen.” ik heb deze taal nooit gehoord!”. Atomen zullen al datgene wat een tong proeft, een oor hoort, een oog ziet waarnemen, en dat het de eerste keer is, zal geen belemmering vormen voor het kunnen proeven, horen en zien.

Net zoals dit zal een dode in zijn graf beproefd worden met een taal die hij zal begrijpen. Dat hij het voor het eerst hoort, zal absoluut geen belemmering vormen voor het kunnen begrijpen. Net zoals we hier op aarde vele voorbeelden kunnen zien, zo ook zal het in het hiernamaals op een veel verder ontwikkeld manier te ervaren zijn.

Aan ons is kenbaar gemaakt via een Hadith dat er Arabisch gesproken zal worden in de hemel en tijdens de veroordeling op de dag des oordeels. Dat er Arabisch gesproken zal worden, zal geen belemmering vormen voor de ziel om haar te kunnen begrijpen. De Hadith waar we dit uit afleiden, is het volgende:

Hou van een Arabier onwille van drie eigenschappen: Want ik (v.z.m.h.) ben een Arabier, de Edele Koran is in het Arabisch geopenbaard, de taal die de bewoners van de hemel zullen spreken, is Arabisch.” [qtip:(1)| Feyzü’l-Kadír, 1:178 hadith No: 225]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.461 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN