Welke dua moet je reciteren in de derde rakaat van witr?

Detail van de Vraag
Welke soerah moet je reciteren in de derde rakaat van witr. Ik heb gehoord een dua maar als je die niet kan.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

In de derde rakaat van het Witr gebed wordt eerst Al-Fatiha gereciteerd en vervolgens een andere soerah.
Hierop wordt Takbir verricht en vervolgens de dua Al-Qunut gelezen.

De dua Al-Qunut dua is als volgt:

konut dua1

"Allâhoemma innâ nasta ienoeka wa nastaghfiroeka wa nastahdîeka wa noe'minoe bika wa natôeboe ileyka wa natawakkaloe aleyka wa noesnîe aleykal-chaira koellahoe, nasjkoeroeka wa lâa akfoeroeka wa nachla ‘oe wa natroekoe man yafdjoeroek"

Betekenis: "O Allah, wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis; wij vragen Uw leiding en geloven in U. We wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U; en we prijzen U op de beste manier; en we danken U. wij ontkennen Uw gunsten niet en wij verzaken en verwerpen hem die U niet gehoorzaamt.

konut dua 2

Allâhoemma iyyâka na ‘boedoe wa laka noesalli wa nasdjoedoe wa ileyka nas'âa wa nahfidoe, nardjoe rahmataka wa nachsjâ adzâbaka inna adzâbaka bilkoeffâri moelhiq."

Betekenis: “O Allah, wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U. We werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons haastig tot U. Wij hopen op Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf. Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen."

Degene die de doea Al-Qunut niet kent of niet kan lezen, kan in plaats hiervan het stuk : "Rabbenâ âtinâ..." reciteren. Oftewel drie keer "Allâhoemmeğfirlie (O Allah vergeef mij) " zeggen. Anders drie keer "Ya Rabbi (O mijn Heer)" reciteren is ook toegestaan.

De doea Al-Qunut is Wadjib (vereist) om te lezen. Dus als diegene vergeet Al-Qunut te lezen, moet er aan het eind van het gebed Sujuud-us-Sahw verricht worden.

Het Witr gebed is Wadjib (vereist), toch moet het ingehaald worden als het niet is gebeden. Het inhalen van het Witr gebed wordt op dezelfde manier gebeden zoals alle andere gebeden.[qtip:(1)| İbn Hümâm, Fethu'l-Kadir, Mısır 1315, I, 300 vd]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 15.992 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN