Wat betekend makroeh?

Detail van de Vraag
..
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Volgens het woordenboek betekent makroeh: vies zijn, slecht gezien worden, niet willen; moeilijkheid, kwelling, hinder.

Dit woord is voortgekomen uit ‘kerh’, wat op zich weer “iets dat slechtheid bevat, niet wordt gemogen, vies en slecht wordt gezien” betekent.

Makroeh houdt dus in dat hetgeen dat wordt gedaan, niet wordt goedgekeurd, het liefst wordt vermeden, het niet verrichten van deze daad als beter wordt gezien dan het wel verrichten ervan.

Volgens de Hanefi leerschool wordt er in twee soorten makroeh onderscheid gemaakt:

1) Tahrimen makroeh: dit is makroeh die dichtbij de haraam staat. Dit is te vergelijken met het niet verrichten van de wadjib (bijv. het gebed Witr). Het niet verrichten van tahrimen makroeh is een zegening; het wel verrichten hiervan kan bestraft worden.

2) Tenzihen makroeh: dit is makroeh die dichtbij de halal staat. Dit is te zien als bijvoorbeeld het verlaten van het soennah gebed en de normen van het gebed. Wanneer men tenzihen makroeh niet verricht, wordt hij gezegend. Als men dit wel verricht, wordt dit afgekeurd.

Volgens de Shafi leerschool is er enkel één soort makroeh. Dit is wanneer iets slechts, zonder dat het bindend is, wordt verricht. Als men dit niet verricht, wordt hij opgehemeld en krijgt hij zegeningen. Als men dit wel verricht, wordt hij niet gestraft.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.373 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN