Wat behoren we te doen met gevonden onderwerpen?

Detail van de Vraag
Wat moet ik doen als ik geld vind op straat?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Geld of waardevolle voorwerpen die worden gevonden, behoren wij of niet te pakken, of wel te pakken, deze te bewaren en naar de eigenaar ervan te zoeken. Als er wordt besloten het gevonden voorwerp niet mee te nemen, hoeft er niets gedaan te worden. Dan is er ook geen sprake van verantwoordelijkheid of angst.

Maar als er wordt besloten om het wel mee te nemen en te overhandigen aan de eigenaar, dienen er een aantal stappen gezet te worden. Deze stappen zijn: het gevonden voorwerp dient voordat het wordt meegenomen, getoond te worden aan derden en er dient meegedeeld te worden wat er is gevonden en dat je de intentie hebt om het terug te geven aan de eigenaar. Je naam, adres, telefoonnummer, etc dienen achtergelaten te worden en de omstanders behoren als getuigen optreden.

Dit kan tot een jaar lang omgeroepen worden. Als de eigenaar binnen die tijd opdaagt, kan het gevonden voorwerp geretourneerd worden. Als dit niet het geval is, kan het gevonden voorwerp aan een goed doel (bijv. Moskee) of een behoeftige gegeven worden in het bijzijn van getuigen. 

Het meenemen van een gevonden voorwerp mag alleen met de intentie om dit aan zijn rechtvaardige eigenaar te retourneren; niet om hier zelf gebruik van te maken. [qtip:(1)| Ömer Nasuhi Bilmen, Grote Islamitische Encyclopedie, p. 452]

Notitie: Tegenwoordig is het meest voor de hand liggende om gevonden voorwerpen bij de politie of de gemeente af te geven.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.288 times
In order to make a comment, please login or register