Wat is aanbidding (Ibadah)?

Detail van de Vraag
Wat is aanbidding (Ibadah)?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Aanbidding toont onze liefde en loyaliteit aan de Almachtige God, de Schepper van alles, daar vallen wij dus ook onder. Het aanbidden bestaat uit het nakomen van Zijn geboden, ofwel Zijn bevelen, en het vermijden, het wegblijven van alle handelingen en eigenschappen die Hij heeft verboden. Aanbidding is de weerspiegeling van het geloof, dat zich in onze harten bevindt, door middel van ons gedrag. Het uitvoeren van een ritueel gebed (Salat), het vasten (Sawm), het reciteren ofwel het oplezen van de Koran, het bidden tot God en het reciteren van de schone namen van God worden allemaal hierin inbegrepen. Zich onthouden van liegen en stelen worden ook beschouwd als vormen van aanbidding. Het behandelen van de ouders op een vriendelijke wijze en het bezoeken van familieleden is eveneens aanbidding. Goedheid jegens mensen, hen helpen en hun problemen oplossen is aanbidding. Het begroeten van onze islamitische broeders en zusters is aanbidding en je tegenover anderen op een vriendelijke manier gedragen is aanbidding.

Dus alles wat omwille van God wordt gedaan valt onder aanbidding.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 11.414 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN