Waarom heeft ALLAH het universum geschapen?

Detail van de Vraag
Waarom heeft ALLAH het universum geschapen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De Heer der Waarheid, Wie de Schepper is van het universum en alles wat zich er in bevindt, schiep dit universum om hele waardevolle redenen. De Koran zegt hier het volgende over:

“Wij schiepen de hemel, de aarde en alles wat zich er tussen bevindt niet omwille van vermaak.”[qtip:(1)| De Koran, 21:16]

“Wij schiepen de hemel, de aarde en alles wat zich er tussen bevindt niet zonder doel”[qtip:(2)| De Koran, 38:27] 

Alle schepselen prijzen en verheiligen hun Schepper in een taal die hen schikt. De opdracht die hen is aangewezen voeren ze met veel plezier en enthousiasme uit. Bijvoorbeeld de zon zet de baan voort die voor hem is uitgestippeld, zonder een seconde nalatigheid. Rivieren stromen in exstase richting de oceanen. Dieren die geschapen zijn voor de mensheid, vervullen hun taken zonder gebreken.

Bovendien zouden de eindeloze volmaaktheden en schoonheden van zijn attributen en namen verborgen blijven als Hij het universum niet zou scheppen. Deze kennis zou dan slechts ALLAH toebehoren. Door de manifestatie van de spirituele schoonheden van Zijn namen en attributen, aanschouwt Hijzelf Zijn schoonheden en volmaaktheden en eert daarbij de engelen, de mensen en de djinns met het ook mogen aanschouwen van deze Goddelijke manifestaties. 

Op punt van het scheppen of niet scheppen van het bestaan, heeft ALLAH de voorkeur gegeven aan het scheppen en deze voorkeur is een eindeloze barmhartigheid geworden voor heel het bestaan. Het is anders niet voor te stellen dat ALLAH, Die Samed is, ofwel de Onafhankelijke waar alles afhankelijk van is, de behoefte had om het bestaan te scheppen.


[1] De Koran, 21:16.

[2] De Koran, 38:27

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 12.067 times
In order to make a comment, please login or register