Verandert de waarheid naar het perspectief dat we hanteren? Kent de waarheid een tweede gezicht?

Detail van de Vraag
Verandert de waarheid naar het perspectief dat we hanteren? Kent de waarheid een tweede gezicht?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Voor zover wij weten, verandert de waarheid niet naar ons perspectief. Echter, onze zintuigen nemen soms dingen eerder waar en krijgt dat ding -passend op onze gevoelens- vorm. Mensen ervaren dit als de waarheid en wordt er gezegd dat het zo is gebeurt, omdat hij op die manier dacht.

De kern hiervan is echter als volgt: wanneer iets op het punt staat vanuit het niet-waarneembare over te gaan naar het waarneembare, kan de mens soms aanvoelen dat dat zal gebeuren. Dit gebeurt niet omdat de persoon dat aanvoelt, maar de persoon voelt het omdat het gaat gebeuren. Bijv. wanneer iemand voelt dat het zal regenen voor het regent, heeft hij geen invloed op de regen. Hij kan enkel voorspellen dat het zal regenen vanwege de verschijnselen dat het zal regenen.

Er is een gezegde dat luidt: “Een persoon die goed denkt, ontmoet het goede; een persoon die slecht denkt, ontmoet het slechte.” De wijsheid hierachter is dat men beweegt naar zijn vooroordeel.

Een persoon met een positief vooroordeel, kent ook positieve gedachte; omdat hij vanuit dit principe beweegt, zal hij ook het goede tegenkomen. Zelfs wanneer hij kwellende gebeurtenissen waarneemt, zal hij proberen dit als iets goeds te zien en zal in zijn leven genieten. Hierentegen, een persoon met een negatief vooroordeel, zal het slechte tegenkomen. Deze perspectieven veranderen de waarheid echter niet.

Als we deze gedachte loslaten op de waarheid –aangezien het hier om perspectieven gaat- zal deze veranderen naar het perspectief dat men hanteert. Zelfs in de meest lastige gevallen, zal een persoon die de Barmhartigheid van Allah daarin ziet, dit als iets moois ervaren. Want achter ieder lastig geval, is de Barmhartigheid van Allah verborgen.

Zij die dit niet inzien, kunnen zelfs van de mooie dingen niet genieten. Want zij zullen naar hetgeen dat mooier is staren en geen genoegen nemen met hetgeen zij wel hebben; zij zullen klagen in plaats van dank tonen en zullen hierdoor in kwelling leven.

Dat de Islam het volgende aanraadt: “kijk in zegening naar hen onder je, kijk in tegenslagen naar heb boven je”, is om het perspectief te hanteren dat je leven positief beïnvloedt.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 5.401 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN