Trouwen met neef.

Detail van de Vraag
Zijn moeder is tegen ons/mijn idee en praat heel erg groot dat ze mij nooit als bruid zal nemen. Heb de istihare gebed verricht en me droom/gevoel was positief. Klopt t dat je altijd met het trouwen van familieleden gehandicapte kinderen kan krijgen? Hij zelf is mijn vaders zus de zoon.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

”En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” [qtip:(1) |Soerah Noer (Het Licht): 31]

“Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zijn ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol..." [qtip:(2) |Soerah  An-Nisa (De Vrouwen): 23]

Wie de mannen zijn waar er niet mee getrouwd mag worden, worden in deze twee verzen expliciet opgenoemd.

Wanneer we deze verzen analyseren, zijn de volgende mannen de mannen waar de vrouwen niet mee mogen trouwen:
Haar vader, schoonvader, zoon, zoon van de ex-vrouw van haar man, broer, zonen van haar broer of zus, oom, zoogbroer. 

De vrouwen die voor de man verboden zijn mee te trouwen, zijn als volgt:
Zijn moeder, zusje, tante, dochter van zijn broer en zus, zoogmoeder, zoogzus, dochter van de ex-man van zijn vrouw, zijn zoon’s vrouw.

1) Soerah Noer (Het Licht): 31

2) Soerah  An-Nisa (De Vrouwen): 23

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 13 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN