Tot welke vier Hadith (overleveringen) heeft Abu Dawud (r.h.) de vele Hadith samengevat?

Detail van de Vraag
Tot welke vier Hadith (overleveringen) heeft Abu Dawud (r.h.) de vele Hadith samengevat?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Imam Abu Dawud (r.h.) kende 500.000 hadith uit zijn hoofd. Hiervan heeft hij 4.800 hadith geselecteerd en gevormd tot het welbekende boek “Soenan-i Ebi Dawud”.

Dit boek is zeer waardevol, in het bijzonder voor de jurisprudentie binnen de Islam. Abu Dawud heeft dit boek aan Imam Abu Hanefi laten zien, en deze grote geleerde vond dit een zeer mooi boek. Dit boek wordt ook wel het derde boek van het “Koetoeboe Sitta” gezien.

Abu Dawud heeft het volgende gezegd: Ik heb in dit boek van mij 4.800 hadith verzameld. Voor het geloof van de mens zijn deze 4 hadith voldoende:

  1. Het oordeel/De waarde van de daad is conform de intentie;
  2. Het verlaten van de dingen die hem geen profijt opleveren, komt door de schoonheid van de Islam;
  3. Een gelovige die iets voor zijn eigen ziel wilt, maar niet tevreden is wanneer hij dit ook voor zijn broeder wilt, is niet een volwaardige gelovige;
  4. Zowel Halal als Haram zijn duidelijk. Hiertussen zit een grijs en onduidelijk gebied.  Om geen zonden te begaan, behoort men van dit grijze gebied weg te blijven. (Diyanet, 2013)

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 4.870 times
In order to make a comment, please login or register