Tijdens mijn stage ik moet mannelijke patiënten behandelen. Wat zegt de Islam hierover?

Detail van de Vraag
Tijdens mijn stage heb ik patiënten die ik moet behandelen. Aan deze mannelijke patiënten weiger ik een hand te geven. Maar ik moet ze wel behandelen door bijv. een prik in de arm te geven. Je hebt hier dus wel ''lichamelijk'' contact. En ik wil weten of hier geen handen schudden wel zinvol is. Is een handdruk bijv. anders dan iemand behandelen door bijv. een prik te geven?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Vraag beschrijving: Ik probeer me zoveel mogelijk aan de Islamistische regels te houden door onder ander mannen geen handen te schudden. In de Islam wordt dit verklaard als haram. Daar wil ik me graag aanhouden. Tijdens mijn stage heb ik patiënten die ik moet behandelen. Aan deze mannelijke patiënten weiger ik een hand te geven. Maar ik moet ze wel behandelen door bijv. een prik in de arm te geven. Je hebt hier dus wel ''lichamelijk'' contact. En ik wil weten of hier geen handen schudden wel zinvol is. Is een handdruk bijv. anders dan iemand behandelen door bijv. een prik te geven? Wat zegt de Islam hierover!.

Antwoord:

Beste Zuster,

Als er sprake is van noodzaak en verplichting, dan worden bezwaarlijke en verboden toestanden toelaatbaar en rechtmatig. Indien men in een moeilijke situatie belandt, dan is het zelfs toegestaan, alleen om de levensbedreigende situatie te verhelpen, onrein vlees en wijn (drank waar alcohol in zit) te nuttigen.

Medische behandelingen vallen ook in deze categorie. Als voorbeeld: Een man mag, op het moment hij zijn functie als dokter niet uitvoert, niet naar het lichaam van een onbekende vrouw, buiten haar handen en gezicht, kijken. Echter kan een dokter op moment van onderzoeken, diagnose stellen en behandelen zelfs naar de meest intieme plekken van een vrouw kijken. Dit kan duren totdat er geen behoefte meer is en als onderzoek en diagnose niet meer nodig is.

In de tijd van de Profeet v.z.m.h. had je vrouwen die tijdens oorlogen gewonde mujahideen gingen helpen. De eerste van deze oorlogen is de slag bij Oehoed. In de daaropvolgende slagvelden had je vrouwen die water gingen uitdelen en de gewonden gingen helpen. Deze vrouwen kunnen we als verpleegsters beschouwen. Een aantal van deze vrouwen hadden ook geneeskunde gestudeerd. Eén van deze vrouwen was onze moeder Aisha. Moge Allah tevreden met haar zijn.

Zolang een vrouw geen hoofddoek “problemen” heeft en haar ernst en waardigheid niet wordt geschaad, zijn er totaal geen belemmeringen voor een vrouw om een dokter te zijn.

Dus kortom. Handen niet schudden is zeker zinvol en een behandeling is anders dan een handdruk.

Zie tevens: /mag-een-vrouwlijke-arts-een-patient-behandelen

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.047 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN