Mogen we insecten in huis doden?(Spinnen, zilver vlies beestjes enz )

Detail van de Vraag
mag je insecten in huis dood maken? ( bv Spinnen, zilver vlies beestjes enz )
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Hierover behoren we een aantal punten duidelijk te maken:

1) Als eerst moeten we oplossingen proberen te vinden om de insecten zonder te doden naar buiten te brengen. We moeten ons best doen om ieder leven te beschermen.

2) Als we ondanks dit alles de insecten niet kunnen tegenhouden of als ze schade aan ons brengen, dan mag je ze doden en is het dus niet haram.

3) Het doden van insecten die buiten rondlopen en geen bedreiging voor ons zijn, is uiterst verkeerd. Het is op zijn minst makruh.

Allah heeft elk wezen voor drie hoofddoelen geschapen. Deze zijn als volgt:

1) Het weerspiegelen van de schone namen van Allah en om Allah’s Schoonheid en Grootheid te laten zien.

2) De bewuste mens is een bemiddelaar voor de engelen en de djinn die het gecreëerde gedenken.

3) Het beantwoorden van de behoeften van de mens en het vervolgen van zijn/haar leven, en op een waardige manier zijn gebeden uitvoeren.

De meest sublieme en heilige reden van het creëren van creaturen en wezens, is om Allah’s Schoonheid en Grootheid middels deze wezens te kunnen zien; zodoende weerspiegelt Allah Zijn kenmerken op deze wezens, waardoor wij ook Allah beter kunnen begrijpen. Door deze creaties leren we dus welke eigenschappen Allah heeft, aangezien Hij deze eigenschappen op deze creaties weerspiegelt. 

Een andere reden waarom wezens en creaturen zijn geschapen, is:

A) Elk geschapene is op zijn eigen manier bezig met het prijzen en aanbidden van Allah en doet dit naar behoren.

B) Het beantwoorden van de behoeften van de mens zodat Allah’s namen duidelijk worden. We kunnen dan meerdere namen van Allah op ons zien gereflecteerd worden. Te denken aan de Barmhartige en Genadevolle. 

Mensen worden in de Koran opgeroepen om de natuur te onderzoeken en de gecreëerde te zien. Want elk levend en levenloos wezen in het universum, bevat tekens dat het geschapen is en zijn deze creaties er om de macht, kennis en de kunst te laten zien van Hem die hun gecreëerd heeft. Deze wonderbaarlijke tekens zijn eeuwen geleden door Allah geopenbaard in de Koran om mensen te begeleiden. De mens is van Allah verantwoordelijk deze tekens te zien en te leren kennen.

Naast alle schepselen, richt Allah zijn aandacht op verschillende schepselen. Een van die schepselen is de mug. Een vers over de mug is als volgt:

“Waarlijk, Allah acht het niet beneden zich, een mug of iets nog kleiner als gelijkenis te stellen. Zij die geloven weten, dat dit de Waarheid van hun Heer is, terwijl degenen, die niet  geloven, zeggen:"Wat bedoelt Allah met zulk een voorbeeld?" Velen laat Hij daardoor dwalen  en velen leidt Hij daardoor terecht - en niemand laat Hij daarmede dwalen, dan de ongehoorzamen.” [qtip:1 |De koe,26]

Hiermee wordt duidelijk dat insecten zeer hoge doelen in zich bevatten; doelen die hun zelf op zich overstijgen. Wanneer we dus een insect zien en de neiging hebben deze te doden, behoren we aan de bovengenoemde punten te denken en uitermate voorzichtig met hen omgaan. 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 22.710 times
In order to make a comment, please login or register