Mogen we alle soorten vis die uit het water komt, eten, zoals mosselen, garnalen, krab, enz?

Detail van de Vraag
welk zeedieren zijn halal of is alles halal wat uit de zee komt of leeft
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Uit de verzen

“En Hij is het, Die de zee tot uw beschikking heeft gesteld opdat gij er vers vlees van moogt eten en er sieraden uit moogt nemen die gij draagt. En gij ziet er de schepen over varen opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken en dankbaar moogt zijn.” [qtip:(1)| Koran 16:14]

en

“De vangst uit zee en het eten ervan is wettig voor u als voorziening voor u zelf en de reizigers, doch zolang gij ter bedevaart zijt is het wild van het land u verboden. En vreest Allah, tot Wie gij zult worden verzameld.” [qtip:(2)| Koran 5:96]

wordt duidelijk dat de zee een depot is van Goddelijke voorziening en dat de mens hier profijt van kan hebben.

Uit deze verzen is op te maken dat Allah alle diersoorten uit de zee als halal verklaard en hiermee de mens hierin gemak en ruimte toekent, met de kanttekening dat sommige dieren haram zijn en niet allen geslacht hoeven te worden. Met de voorwaarde dat de dieren zo min mogelijk leed hebben, heeft Allah alles toegestaan om de dieren mee te vangen.

Zoals men weet, worden de dieren gescheiden in water- en landsoorten. In de jurisprudentie boeken staat vermeld welke landdieren wel en welke niet gegeten mogen worden. Echter, welke diersoorten in het water wel en welke niet gegeten mogen worden, zijn er per leerscholen verschillen in te vinden.

Volgens de geleerden van de leerscholen Shafi, Maliki en Hanbeli, die volgens de hierboven vermeldde verzen bewegen, kunnen alle diersoorten die enkel in het water leven –maakt niet uit wat de vorm en het soort is- gegeten worden en is het dus halal. Volgens dezelfde leerscholen maakt het niet uit of de naamgeving anders is, of die dood of levend is, of de vanger een Moslim of geen-Moslim is; dit dier blijft halal.

De Maliki leerschool maakt geen enkele uitzondering in de vissoorten; de Hanbeli leerschool beschouwt de zeeslang als slecht; de Shafi leerschool beschouwt het vlees van dieren als kikker, krab en krokodil die zowel in het water als op land kunnen leven als haram.

Volgens de Hanefi leerschool zijn alle zeedieren die niet de vorm van een vis hebben, haram. Dieren die enkel in het water leven, kunnen gegeten worden. Vliegvissen, karpervissen, dolfijnen vallen ook onder deze categorie. Andere diersoorsen zijn niet halal. Mossel, oester, kreeft en krab worden dan ook beschouwd als dieren die haram zijn. [qtip:(3)| el-Mezâhibu’l-Erbaa, 2/5]

Volgens deze punten kunnen volgens de Shafi, Maliki en Hanbeli leerscholen mosselen en oesters wel gegeten worden, terwijl voor de Hanefi leerschool dit niet kan. De reden dat de Hanefi leerschool dit als haram beschouwd, is omdat ten eerste het uiterlijk niet mooi is, en ten tweede omdat de delen die gegeten worden, als niet schoon worden gezien.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 32.476 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN