Mag een vrouwlijke arts een patient behandelen?

Detail van de Vraag
Ik heb een vraag. Ik volg momenteel een opleiding tot Doktersassistente en ik ga binnenkort op stage. Tijdens mijn stage heb ik ook mannelijke patiënten die ik moet behandelen. Een handeling die een doktersassistente onder ander verricht is een intramusculaire injectie in de bil/ dijbeen. Kan ik deze handeling ook bij mannelijke patiënten verrichten?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het is voor een persoon verplicht zich in zijn leven te onderhouden en van schadelijke dingen af te houden.

Wanneer een persoon ziek is, is het zijn plicht behandeld te worden, want het lichaam is de mens toevertrouwd door Allah. Om de Islamitsche plichten te kunnen volbrengen, behoort het lichaam in een gezonde staat te verkeren. Zelfs wanneer hij zijn lichaam goed verzorgd, kan een mens ziek worden. Rasulallah (v.z.m.h.) heeft gezegd:

“Ow Allah’s aanbidders, word behandeld” [qtip:(1)| Tirmizî, Geneeskunde, 2; Ebû Dâvud, Tıbb, 1, II; İbn Mâce, Tıbb, 1; Ahmed b. Hanbel, III/156]

Behandeld worden omvat: medicijn slikken, geopereerd worden, bloed afstaan, een deel van je lichaam af laten snijden of iets laten verwijderen. Een arts mag tijdens een dergelijke operatie, zolang dat nodig is, naar zijn vertrouwelijke plaatsen kijken. Echter, voor een patiente geldt dat zij, voor zover mogelijk, door een vrouwelijke arts behandeld te worden. Rasullah heeft ons hierover op de volgende punten gewezen:

“Ow de Zendeling van Allah, behoren wij ook wanneer wij alleen zijn op onze bedekking te letten?” werd Hem (v.z.m.h.) gevraagd. Hij antwoordde: “Ongetwijfeld is Allah het waardiger om voor geschaamd te worden.”[qtip:(2)| Buharî, Gasl, 20; Tirmizî, Waarde, 22, 39; İbn Mâce, Nikâh, 28]

Een keer was Rasulullah (v.z.m.h.) naar een plek gegaan waar kamelen werden verhandeld. Toen hij zag dat de herder zich had uitgekleed onder de zon, ontsloeg hij hem van zijn taak en zei:

“Laat een persoon zonder schaamte niet in ons werk werken” [qtip:(3)| es-Serahsî, a.g.e., X, 156]

Echter met een goede reden mag er naar het geslachtsdeel van een man of vrouw gekeken worden. Bijvoorbeeld; wanneer iemand besneden zal worden, mag de arts naar het geslachtsdeel kijken; dit geldt ook wanneer men ziek is. Ook bij het baren mag een vrouwelijke arts naar het geslachtsdeel van een vrouw kijken. Wanneer het niet anders kan, mag ook een een mannelijke arts daar naar kijken. Want Rasullah (v.z.m.h.) heeft toegestaan dat tijdens het baren een vroedvrouw er bij mag staan en indien nodig ook naar het baren zelf mag kijken. [qtip:(4)| es-Serahsî, a.g.e., X, 156]

Rasullah (v.z.m.h.) zegt over het behandeld worden van een vrouw door een man het volgende:

“Wanneer er geen vrouwelijke arts is om een vrouw te behandelen in haar wond en er geen mogelijkheid is een andere vrouw de behandeling te leren, en wanneer er sprake is van dat de vrouw ondragelijke pijn heeft, op is of bijna overlijdt, dan mag zij buiten de wond om alles bedekken en door een mannelijke arts behandeld worden. De mannelijkse arts zal dan met man en macht zich proberen te focussen op de wond, want voor een sexe is het moeilijker om de tegenovergestelde sexe te behandelen. In deze situatie zal dan gekeken worden of dit niet anders kan. Deze situatie houdt in: levensgevaar. Wanneer er sprake is van levensgevaar, dan is enkel de noodzakelijke behandeling toegestaan.” [qtip:(5)| es-Serahsî, a.g.e., X, 157]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.218 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN