Ik heb gehoord dat stemmen op een politieke partij haram is klopt dat? en zo ja waarom?

Detail van de Vraag
Ik heb vaak gehoord dat stemmen op een politieke partij haram is en ik vroeg mij af of dat klopt en waarom het haram is.
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Islam heeft altijd voor tevredenheid en voldoening onder de mensen gezorgd en heeft hiermee al het positieve bevorderd. Het is niet verboden dat de mensen hun eigen leiders kiezen. Integendeel, de eerste khalifa’s zijn, bij wijze van, al stemmend gekozen. De onderdelen binnen de democratie die met de Islam op één lijn liggen, worden uiteraard geaccepteerd. Aan de andere kant kan er niet gesteld worden dat het democratische perspectief en de Islamitische principes exact overeenkomen. Echter, de democratie heeft de vorm van regeren die het dichtst bij de Islamitsche vorm van regeren ligt van alle manieren van regeren.

Ook kunnen we niet stellen dat ieder oordeel van de mens tegen het geloof in gaat.

Volgens een bekende overlevering vroeg de Profeet (v.z.m.h.) aan Muaz –toen hij naar Jemen werd gestuurd door de Profeet (v.z.m.h.)- hoe en volgens wat hij zou oordelen. Muaz antwoordde dit met de volgende volgorde: vanuit Allah’s Boek, Soennah van de Profeet (v.z.m.h.), en als hij deze niet kan vinden, vanuit zijn eigen perspectief. Onze Profeet (v.z.m.h.) was zeer tevreden met dit antwoord.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.442 times
In order to make a comment, please login or register