Hoe zijn er verschillende huidskleuren en karakteristieken ontstaan, terwijl we allemaal afstammen van de zelfde mens?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) heeft hierover in een Hadith het volgende vermeldt:

‘’Allah heeft Adam gemaakt uit grond dat zich bevindt in verschillende delen van de wereld. Vanwege de verscheidenheid van deze delen op aarde, hebben de nakomelingen van Adam verschillende karakters.’’1

De verschillende huidskleuren en karakters zijn dus geschapen in het genetische structuur van Adam. De genetische structuur van Adam is zoals een genetische zwembad waarin zich verschillende huidskleuren en karakters bevinden. Als gevolg daarvan zijn de hedendaagse verschillende mensen tot stand gekomen. Met deze Hadith wordt er op duidelijke wijze antwoord gegeven op deze vraag.

Het is bekend dat er in het universum meer dan 400 miljard melkwegen zijn. In elk melkwegstelsel zijn er miljarden sterren. Als Allah in staat is om miljarden melkwegen, met in elk daarvan miljarden sterren te scheppen, organiseren en besturen hoe kan er dan gezegd worden: Hoe kan Hij zoveel verschillende huidskleuren en karakters scheppen uit dezelfde vader en moeder?

Er is een absolute waarheid dat we niet dienen te vergeten, en dat is: “De majestueuze Allah is niet onderworpen aan oorzaken, maar is de Schepper van alle oorzaken en gevolgen.”

---------------------------------------------

1.Hadith, Abu Davud, Sunnah,16.

İslam Geloof

In order to make a comment, please login or register