Hoe moet ik omgaan met de liefde op deze wereld?

Detail van de Vraag
Een belangrijke vraag. Vanwege mijn natuurlijke behoefte houd ik van lekkere gerechten en lekker fruit, van mijn vader, moeder en mijn kinderen, mijn levenspartner, vrienden en kennissen, de profeten en heiligen. En ik houd van mijn jeugd, mijn leven, de lente, mooie dingen en de wereld. Hoe moet ik van ze houden? Hoe kan ik al deze liefde aan de eigenschappen en namen van de Almachtige, de Gerechtigheid geven? Daarnaast zegt U: "Liefde is niet onderworpen aan de wil. Wat betekent dit?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Luister voor het antwoord naar "vier punten".[qtip:(1)|Van de vier punten zijn de eerste twee punten geplaatst, voor de rest verwijzen wij u naar ''De leidraad voor de jongeren'' van Bediuzzaman Said Nursi]

Het eerste punt: liefde is in feite niet onderworpen aan de wil, maar met je wil kun je het gezicht van de liefde verplaatsen van de ene geliefde naar de andere. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe lelijk een geliefde is of door te laten zien dat het een sluier of een spiegel voor een andere geliefde is, die het werkelijk waard is om van te houden, kan het gezicht van de liefde worden weggedraaid van de schijnbare geliefde naar de echte geliefde.

Het tweede punt: wij zeggen niet dat jij niet moet houden van de dingen die je hebt opgenoemd. Wij bedoelen dat jij van deze dingen moet houden in de naam van de Almachtige Rechtvaardige en namens Zijn liefde. Door bijvoorbeeld van de lekkere gerechten en heerlijke vruchten te houden als een geschenk van de Almachtige Rechtvaardige en omdat het een liefdadigheid van Zijn erbarmelijke barmhartigheid is, betekent dat je van Zijn namen "de Barmhartige" en "de Welgever" houdt.

En wanneer je genoegen neemt met wat je in het toegestane gebied verdient en dit met dankbaarheid en bezinning nuttigt, is het tevens een geestelijke dankbaarheid. Het toont aan dat deze liefde niet vanwege het egoïsme is, maar dat het namens de Barmhartige gebeurt.

En om in naam van de Wijze en Barmhartige je vader en moeder, die veel liefde in hun hart dragen en jou met hun barmhartige handen opvoeden, te eerbiedigen en van ze te houden behoort ook tot de liefde van God. Het teken dat die liefde, respect en barmhartigheid omwille van God wordt verricht, wordt duidelijk wanneer zij oud zijn geworden, zij helemaal niet meer van nut voor je zijn en jou alleen maar moeite en inspanning bezorgen, terwijl jij daarentegen nog meer liefde, barmhartigheid en respect toont.

Het vers “Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “foei” tegen hen…[17:23] nodigt de kinderen uit om op vijf gebieden eerbied en liefde te tonen. Dit laat zien hoe belangrijk volgens de Qur'an de rechten van de ouders zijn en laat zien hoe lelijk het is dit recht niet te respecteren. Elke vader wil nu eenmaal dat niemand anders dan zijn zoon beter is dan hij zelf. Daarentegen kan een kind niets van zijn vader eisen. Dit betekent dus dat er vanuit nature geen enkele rede voor de ouders en kinderen onderling aanwezig is om ruzie te maken. Want een ruzie komt voort uit egoïsme of hebzucht. Een vader heeft dit gevoel niet bij zijn zoon. Een andere oorzaak voor ruzie is onrecht, maar een kind heeft geen recht om iets van zijn vader te eisen. Wanneer hij ziet dat zijn vader onrechtmatig handelt, kan hij zich niet opstandig tegen zijn vader gaan richten. Dit betekent dus dat iemand die zich opstandig opstelt tegen zijn vader en hem beledigt een onmenselijk beest is.

En omdat de kinderen een geschenk zijn van de Vrijgevige, Barmhartige Gerechtigheid hoort men in absolute liefde en barmhartigheid van ze te houden en ze te beschermen. Het teken dat aantoont dat jouw liefde omwille van de Almachtige Rechtvaardige gebeurt, is het tonen van dankbaarheid wanneer ze komen te overlijden en jij niet hopeloos gaat schreeuwen. En door te zeggen: “Het was een lief schepsel en helper die de Schepper mij in onderhoud had gegeven, maar de wijsheid vond het nodig dat het van mij werd weggenomen en naar een betere plaats werd gebracht. Als ik in dat schepsel een schijnbaar aandeel bezit, zijn duizend echte aandelen van Zijn Schepper." Zeg daarom "Het gebeurt zoals God het wil" en geef je over.

En wat de vrienden en kennissen betreft, wanneer zij door hun geloof en goede daden de vrienden van de Almachtige Rechtvaardige zijn, behoort deze vriendschap volgens het geheim van "iemand liefhebben omwille van Allah" ook toe aan de Rechtvaardige.

En houd tevens van je levenspartner en heb hem of haar lief als een fijn geschenk van de barmhartigheid van God. Maar bindt je liefde niet aan haar uiterlijke schoonheid want die gaat snel voorbij. De aantrekkelijkste en fijnste schoonheid van een vrouw is de innerlijke schoonheid die speciaal in de charmantheid en aard van een vrouw geschapen is.

En de waardevolste en fijnste schoonheid is haar verheven, serieuze, oprechte en verlichtende barmhartigheid. Deze mooie barmhartigheid en innerlijke schoonheid blijven doorgaan in het hiernamaals, het wordt zelfs alleen maar hechter. De geëerde rechten van dit zwak en gevoelig schepsel worden door deze liefde beschermd. Zo niet dan zal ze haar rechten verliezen wanneer de uiterlijke schoonheid voorbijgaat. Dit gebeurt in een tijd dat ze deze het hardst nodig heeft.

En om van de profeten en heiligen te houden als zijnde geaccepteerde dienaren van de Almachtige Rechtvaardige betekent ook dat het in naam van de Almachtige Rechtvaardige en omwille van Hem gebeurt.

En wat je leven betreft is het de waardevolste schat die de Almachtige Rechtvaardige aan de mens en aan jou heeft gegeven. Je moet ervan houden als een rijkdom die alle middelen van een eeuwige perfectie bevat en het beschermen. Dit leven laat je het eeuwige leven verdienen en daarom moet je het tewerk stellen in dienst van de Almachtige Rechtvaardige en dus komt deze liefde op een of andere manier ook toe aan de Aanbedene.

En de schoonheid en aantrekkelijkheid van de jeugd moet je zien als een mooi, fijn en aardig geschenk van de Almachtige Rechtvaardige. Om op deze manier ervan te houden, het mooi te vinden en het goed te gebruiken is een soort dankbare, toegestane liefde.

En om nadenkend van de lente te houden als zijnde een bladzijde van de fijnste en mooiste kunstwerken en de verlichtende schone namen van de verheven Rechtvaardige en de mooiste, wonderbaarlijkste tentoonstelling van de uitzonderlijke kunstwerken van de Alwijze Kunstenaar, betekent dat je van de namen van de Almachtige Rechtvaardige houdt.

En om van de wereld te houden als een akker voor het hiernamaals, een spiegel van de Goddelijke namen, een brief van de Almachtige Rechtvaardige en een tijdelijke herberg behoort ook, op voorwaarde dat het ego zich er niet mee bemoeit, toe aan de Alwijze Rechtvaardige.

Samenvattend: houd van de wereld en van de schepselen op deze wereld als letters die verwijzen naar de schrijver en houd niet van ze als woorden die je niet aan de schrijver herinneren.

Zeg: "Wat is het mooi gemaakt!" En zeg niet: "Wat is het mooi."

Zorg ervoor dat er geen andere liefde in je hart komt. Want het innerlijke van jouw hart is een spiegel van de Onafhankelijke en behoort Hem toe. Zeg: “O onze Heer. Voorzie hen van uw goedgunstigheid, die van U houden en hen die ons dichter bij Uw genadigheid brengen.”

Wanneer alle opgesomde soorten liefde op deze manier gebeuren, geeft het een smarteloos plezier en op een of andere manier een vereniging met je geliefde die niet voorbijgaat. Het zorgt dat je liefde voor Allah toeneemt. Het is een toegestane liefde. Een dankbaarheid die in dat plezier te vinden is. En een herdenking die in de liefde terug te vinden is.

Bijvoorbeeld: wanneer een machtige sultan[qtip:(2)|Een keer gingen twee leiders naar een sultan toe en gebeurde er hetzelfde als wat er nu verteld wordt.] jou een appel cadeau geeft, zijn er twee soorten liefde en twee soorten genot in die appel te vinden.

Ten eerste houd je van de appel als zijnde een appel en geeft het een genot die bij die appel hoort. Dit genot duurt net zolang als je de appel aan het eten bent. Deze liefde komt niet toe aan de sultan. De persoon die in de nabijheid van de sultan de appel in zijn mond neemt, houdt niet van de sultan, maar van de appel en heeft zijn ego lief. Soms gebeurt het dat de sultan deze egoïstische liefde niet leuk vindt of zelfs verafschuwt. En het genot aan de appel is ook beperkt en houdt na een tijdje op. Nadat de appel is opgegeten, gaat het genot voorbij en blijft er een verdriet over.

Ten tweede de in de appel aanwezige buitengewone complimenten die met die appel getoond worden. Iemand die deze appel ziet als een voorbeeld of een vormgenomen buitengewoon compliment laat zien dat hij van de sultan houdt. In deze vrucht die een symbool is van de complimenten, is een zodanige smaak aanwezig dat het de smaak van duizenden appels overtreft. Op deze manier genieten is gelijk aan dankbaarheid. Deze liefde is een eervolle liefde tegenover de sultan.

Precies zoals hierboven, wanneer je van alle giften en vruchten houdt omwille van de gift of vrucht en alleen het materiële genot proeft als een onwetende is dit liefde omwille van je ego. Dit genot is voorbijgaand en geeft alleen maar teleurstelling. Wanneer je ervan houdt als een barmhartige gift van de Almachtige Rechtvaardige en als een vrucht van zijn goedheid en wanneer je met grote lust de verschillende soorten giften en barmhartigheid prijst en ervan geniet is het een geestelijke dankbaarheid en een smarteloos genot.  

[Bediuzzaman Said Nursi, Het Tweeëndertigste Woord uit de Leidraad voor de jongeren]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.635 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN
MEEST GESTELDE VRAGEN