Hoe is de Islam onstaan?

Detail van de Vraag
Ik vraag me af hoe de islam onstaan?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Voor de islam leed de hele wereld onder terrorisme en anarchie, onwetendheid en ketterij. Net zoals de hele wereld, leed ook Saudi-Arabie onder deze gruweldaden; mensen begraafden hun dochters levend, geloofden in verzinselen en aanbaden standbeelden die ze met hun eigen handen hadden gemaakt. 

In die donkere tijden kwam de Noer (verlichting) van de Koran voor Saudi-Arabie tevoorschijn net als de zon. Blasfemie en onrecht, verwaarlozing en marteling werden in alle vormen verbrijzeld. Door zijn goddelijke verschijning deed het de ogen strelen en de mensen naar Het Rechte Pad leiden. Afgoderij is totaal afgedaan en tawhid kwam daarvoor in de plaats. Onrecht verdween en rechtvaardigheid kwam daarvoor in plaats. Haat en vijandigheid in de mens verdween en liefde, meedogen en barmhartigheid namen plaatst daarvoor. 

De godsdienst Islam heeft zijn beginselen in de wetenschap en wijsheid, en leidt allen die voor zichzelf kunnen denken, weliswaar door (deels) eigen inbreng, naar zaligheid en weldaad. Ignorantie (onwetendheid) wordt in de Islam gezien als grootste vijand; de mensheid wordt aangespoord naar bezinning. Om te begrijpen wat voor grote barmhartigheid de Islam is voor de mensheid, zullen we de tijd voor en na de Gelukzalige Eeuw (de eeuw van onze Profeet (v.z.m.h.) goed moeten bekijken.

Wij raden u aan om lessen te volgen van iemand die de Koran leest en bestudeert. U zult aan de hand van bovengenoemde en eindeloos andere waarheden zelf constateren dat de Islam de enige rechtvaardige weg is.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.510 times
In order to make a comment, please login or register