Heeft de naam invloed op het karakter van iemand?

Detail van de Vraag
Heeft de betekenis van een naam invloed op het karakter van diegene die de naam heeft? Is diegene dan ook zoals de betekenis van de naam is?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Namen hebben wel degelijk invloed op iemand’s karakter. De betekenis die een naam voor het kind heeft en het uitspreken van de naam heeft invloed op een persoon’s karakter.

Een mooie naam aan een pasgeboren baby geven is als eerste de taak van de vader en vervolgens van de moeder. De naam die men bedenkt moet een mooie betekenis hebben en geschikt zijn binnen de Islam. In het algemeen wordt een naam gegeven op de dag van geboorte. De Profeet (v.z.m.h.) heeft het volgende gezegd toen Zijn zoon Ibrahim werd geboren:

“Deze nacht is mijn zoon geboren. Ik heb hem de naam van mijn voorvader Ibrahim gegeven.” [qtip:(1)| Aboe Davoed, Cenaiz, 24]

Deze hadith is een belangrijk bewijs over wanneer we een naam zouden moeten geven. Ook heeft de Profeet (v.z.m.h.) gezegd dat het mogelijk is om meer dan één naam te geven aan iemand. [qtip:(2)| Sahih al-Bukhari, Menakib, 17; Sahih Muslim, Fezail, 124]

Het is niet juist om namen te geven die valse betekenissen dragen, verzonnen zijn, binnen de moslimgemeenschap nooit eerder gebruikt zijn en geen moslimnamen zijn. Want de Profeet (v.z.m.h.) heeft het volgende gezegd;

“Op de dag des oordeels zullen jullie geroepen worden met jullie vader’s naam, geef dus mooie namen aan jullie kinderen”. [qtip:(3)| Aboe Davoed, Edeb, 61; Ibnu Hanbel, V, 194]

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.297 times
In order to make a comment, please login or register