ECHTGENOOT GEHOORZAMEN

Detail van de Vraag
Wat als mijn echtgenoot mij verbied om mijn volwassen dochters en zonen te bezoeken en hen ook verbied om mij te bezoeken zonder reden,? Moet ik dan gehoorzamen en mijn kinderen uit mijn leven bannen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

 

Een man mag zijn vrouw en kinderen niet verbieden om elkaar te bezoeken. Familie banden zijn zeer belangrijk binnen de Islam. In de Heilige Qur’an en Sunnah wordt het bevolen om familiebanden te versterken en worden er zware uitspraken gedaan over degenen die hun familiebanden verbreken. De volgende verzen geven hier meer uitleg over:

‘’Geef verwanten (familie), de behoeftigen en de reizigers hun rechten, en wees niet verkwistend.’’ [1]
 
‘’En degenen die de overeenkomst met Allah na de bevestiging ervan schenden, en die verbreken hetgeen Allah heeft bevolen te verbinden, en die verderf zaaien op de aarde, zij zijn degenen voor wie er de vervloeking is en voor hen is de slechte verblijfplaats.’’ [2]

‘’Indien jullie je nu afkeren, blijven jullie dan soms doorgaan met het verspreiden van verderf in de wereld en snijden jullie dan de banden met jullie verwanten door?’’ [3]
In de Levende Koran is het volgende uitgelegd over dit vers:
‘’Dit vers beoordeelt degenen die de belofte aan Allah niet volbrengen en geeft aan dat, indien zij zich afkeren van het geloof, van de Islam, het gevaar bestaat dat zij opnieuw terugkeren tot hun oude gewoontes, zoals plunderingen, ruzies tussen familieleden en het levend begraven van hun dochters.’’

De volgende hadith laat ons zien dat het verbreken van familiebanden een grote zonde is:
Djubeyr bin Mut’im heeft het volgende overgeleverd:
’De nobelste Profeet heeft gezegd: ‘’Degenen die hun familiebanden verbreken zullen het Paradijs niet betreden.’’ [4]

In de fikih boek van Omer Nasuhi Bilmen staat het volgende vermeldt:
‘’Een man mag zijn vrouw niet verbieden om haar ouders, mits deze niet overnachten, iedere week op bezoek te laten komen, als haar ouders niet kunnen komen zijzelf hen op vrijdags  bezoekt en haar kinderen uit haar eerder huwelijk te bezoeken. Want het weerhouden hiervan leidt tot het verbreken van familiebanden welk niet toegestaan is.’’ [5]

Met vrijdag wordt hier een keer in de week mee bedoeld. Het hoeft niet per se op een vrijdag te zijn. Niemand heeft de bevoegdheid om het recht welk Allah gegeven heeft te ontnemen.

Conclusie: Een vrouw hoeft in een dergelijke situatie haar man niet te gehoorzamen.[1] Soera al-ISra:17, 26 

[2] Soera al- Ra’d:13, 25 

[3] Soera Mohammed: 47, 22

[4] Buhari, Muslim

[5] Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiye Ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 7.594 times
In order to make a comment, please login or register