Is borstvergroting toegestaan als het voor je man is?

Detail van de Vraag
Is borstvergroting toegestaan als het voor je man is?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het is niet toegestaan om zonder daadwerkelijke noodzaak esthetisch chirurgische ingrepen te laten doen. Hieronder kunnen we alle vormen van chirurgische ingreep verstaan: borsten vergroten, neus”correctie”, liposuctie, etc. Dit is duidelijk in de ayah en hadith vervloekt.

Echter aangeboren afwijkingen of afwijkingen die later tot stand zijn gekomen en het normale functioneren beïnvloeden, kunnen behandeld worden.

De Islam verbiedt al hetgeen wat mensonwaardig is. De Profeet (v.z.m.h.) heeft immers toegestaan dat een sahaba een gouden neus mocht laten zetten in plaats van zijn neus die tijdens een oorlog eraf was gehakt. [qtip:(1)| Ebû Dâvûd, hatem 7; Tirmizî, libas 31; Nesâî, zinet 41] 

Het is toegestaan om protheses of vullingen in de tanden te zetten [qtip:(2)| Merginânî, Hidâye IV/83; Kâsânî, Bedâyî V/132; Zuhayli, el-Fikhul-Islâmî NI/544]

Vandaag de dag zijn esthetisch chirurgische ingrepen niet meer alleen gericht op de neus, borsten of kin, maar op bijna ieder lichaamsdeel. Dit soort ingrepen worden gedaan om er uiterlijk “mooier” uit te zien. Wat we helaas zeer vaak zien, is dat dit ook door allerlei media als het ideaal wordt neergezet en zeer zeker ook gepromoot. In plaats van dat wij onze aandacht en energie stoppen in het “mooier” maken van onze geest en innerlijk, zijn menigeen totaal gefixeerd op er qua uiterlijk beter uit zien.

Als we dit vanuit het perspectief van het geloof bekijken, zien we drie factoren waar rekening mee gehouden dient te worden.

 - Ten eerste is dit een influistering (waswasa) van de shaytan. Hij gehoorzaamde het bevel van Allah CC niet en zei:

“ik zal hen zeker bevelen totdat zij datgene wat Allah heeft geschapen, zullen veranderen. Wie Allah verlaat en shaytan als metgezel neemt, doet zichzelf klaarblijkelijk zeer grote schade aan.” [qtip:(3)| Nisâ Sûresi, 119]

Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft ons afgeraden om veranderingen aan te brengen aan ons lichaam die niet medisch noodzakelijk zijn. In Boekhari en Moeslim zijn overleveringen te lezen die ons verbieden om tatoeages te zetten op ons lichaam, pruik te dragen, tanden te laten slijpen en wenkbrauwen te epileren. Het gaat erom dat wij datgene wat Allah heeft geschapen, neigen te veranderen en dat diegenen niet in aanmerking zullen komen voor de barmhartigheid van Allah. [qtip:(4)| Müslim, Libas: 119-120]

Allen die dit soort esthetische ingrepen laten uitvoeren in naam van “schoonheid”, handelen tegen het lot en willen datgene wat door Allah aan hen is gegeven, veranderen. Het kan niet getolereerd worden binnen de Islam zonder enige medische grondslag en alleen om er beter uit te zien, dit soort ingrepen te laten plegen aan het lichaam.

 - Een tweede reden waarom dit niet toegestaan is; de pijn. Zowel de fysieke als mentale pijn en leed die deze ingreep met zich meebrengt. Hierbij kan er gedacht worden aan alle pijnlijke operaties, lasering, slijpen, etc. Allah CC draagt ons op om zijn aan ons toevertrouwde eigendom, ons lichaam niet eigenhandig in gevaar te brengen;

“Brengen jullie jezelf niet eigenhandig in gevaar”. [qtip:(5)| Bukara Sûresi, 195]

 - Als derde reden kan genoemd worden dat dit soort ingrepen erg veel kosten en dit [qtip:israf |verspilling (van geld)] is. Bovenal is deze israf gepleegd om er uiterlijk “mooier” uit te zien in plaats van het concentreren op het innerlijk. Als we zien hoeveel mensen er vandaag de dag door een tekort aan geld niet behandeld kunnen worden aan serieuze, dodelijke aandoeningen kunnen we deze israf beter inschatten. Dit gezegd hebbende, is het ook niet verboden om binnen proporties cremes te verschaffen.

Echter als er een geldige reden is zoals afwijkingen vanuit geboorte, denk aan een hazenlip, kan dit gelden als een reden. Dit zelfde geldt voor brandwonden, misvormingen door verkeersongevallen of ongelukken. Met name als deze wonden, misvormingen, afwijkingen -hoe men het wilt noemen-, leiden tot het terugtrekken uit de maatschappij, de psychologische welgesteldheid beïnvloeden of het participeren in de maatschappij tegen gaan, is het geoorloofd om hiervoor ingrepen te laten plegen. Dit valt onder behandeld worden. [qtip:(6)| Umdetü’l-Karî, 22: 63]

Samengevat: Als men ingrepen laat doen om er weer “normaal” uit te zien en niet met afkeurende blikken bekeken te worden, is dit geoorloofd. Echter als men dit doet om alleen er “beter of mooier” uit te zien, is dit haram.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 17.441 times
In order to make a comment, please login or register