Home | Vasten

Kan de Shawal gevast worden zonder dat de gemiste vastingen ingehaald zijn?


Antwoord: 

Het is beter om de gemiste vastingen eerst in te halen.

1- Sommige geleerden bewegen volgens de hadith

“Wie in de maand Ramadan vast en daarna in de maand Shawal zes dagen vast, is alsof hij het hele jaar heeft gevast” (1)

en zeggen dat na de eerste dag van het suikerfeest Shawal vasten een mooie handeling is. Dit is een vasting die niet verplicht is.

2- Als men wilt, kan hij de zes dagen in de maand Shawal vasten; dit is Soennah. Men kan dit echter niet zowel als een inhalende als een soennah vasting tegelijk volbrengen; deze twee horen dus los van elkaar gevast te worden. Als men niet de mogelijkheid heeft zowel de inhalende als Soennah vasting te doen, dan behoort men eerst de inhalende vasting te volbrengen. Het is echter beter als deze twee –onafhankelijk- worden gevast.

Share this