Home | Gevoelens

Hoe kunnen we het binnen de Islamitische grenzen leuk hebben?


Antwoord: 

Het gelach om het niet nakomen van Allah's ge- en verboden is een gordijn van deze treurige situatie, en dit gelach is van korte duur.

Wat zijn naar eeuwigheid strevende hart en ziel zal doen lachen en genieten, zijn binnen de Islamitische grenzen met dankbaarheid, in volle vreugde, zonder enige afdwaling en onschuldig genietingen en -vanwege de goede daden- eeuwige blijdschap. Om deze reden zijn er veel overleveringen die aangeven dat tijdens feestdagen veel Allah te herdenken en dankbaarheid te getuigen; hiermee weerhoudt men zich van afdwaling. Zodoende wordt dit geluk en blijdschap omgezet in dankbetuiging, waarmee het geluk en blijdschap vermeerderen. Dit, omdat dankbetuiging de giften doet vermenigvuldigen, en afdwaling verminderen (1)

Share this