Home | Vasten

Borstvoeding en vasten


Antwoord: 

Een moeder die borstvoeding geeft kan gewoon blijven vasten; borstvoeding geven aan een kind verbreekt het vasten niet. Wanneer een vastende moeder of een zwangere moeder vreest dat zij of haar kind hierdoor schade loopt, hoeft niet te vasten en kan het later inhalen. Borstvoeding geven aan andermans kind verandert dit oordeel niet.

Bij Ibn Âbidin wordt het volgende benoemd

“En zwangere vrouwen of borstvoeding gevende moeders; hetzij van hun eigen lichaam, hetzij van hun kind schade vrezen hoeven ze niet te vasten of anders hun vasten verbreken. Voor vrouwen in deze situatie is boetedoening niet van toepassing. Ze kunnen het later hun vasten inhalen.” (1)

Een vrouw of een persoon die niet heeft kunnen vasten in het maand Ramadan kan als volgt het intentie verrichten:”Ik heb mij voorgenomen om omwille Allah het vasten die ik niet in het maand Ramadan heb kunnen vasten in te halen,”. En kan voor iedere dag dat zij niet heeft gevast in het maand Ramadan, later een inhaaldag vasten.

Share this