Home | Overige

Behoren we ons aan een leerschool (mazhab) te houden?


Antwoord: 

Vandaag de dag bevinden we ons helaas in een situatie met veel geestelijke ziektes. Aangezien we in het einde der tijden zijn, verspreiden deze ziektes zich snel. Zij die geen kennis opdoen, die als een medicijn functioneert, worden door deze ziektes aangetast en vernielen hiermee hun eeuwige leven.

Één van deze ziektes is de ziekte van geen leerschool volgen. Vaak wordt er het volgende gezegd: “Ik volg de Qoran. Ook ik kan hier mijn oordeel uit opmaken.Waarom zou ik een leerschool moeten volgen? Onze Profeet (v.z.m.h.) volgde ook geen leerschool. Ik volg de Profeet, ik volg geen een of andere leerschool.”

Dit is wat men zeer vaak hoort, in het bijzonder van hen die geen leerschool volgen. Zoals al is aangegeven, is dit het einde der tijden en zijn er zeer veel geestelijke ziektes aanwezig die het hiernamaals zeer schadelijk aantasten.

Het eerste wat we willen aangeven, is dat met het volgen van de mazhab, de Qoran en de Soennah wordt gevolgd. Het is niet zo dat zij worden gevolgd en de Koran en Soennah niet, maar het is zich aan de Koran en Soennah hechten met hun visie daarop; het zijn dus de Qoran en Soennah die gevolgd worden. Omdat niet iedereen de Qoran en Soennah goed kan snappen, is het vanuit praktisch oogpunt bezien sterk geadviseerd zich hier aan te houden. Wij kunnen hier niet van verplichting spreken, omdat haram of halal enkel door Allah en Zijn Profeet (v.z.m.h.) bepaald kan worden.

Wat hierbinnen is aanvaard, is het volgende: het is, binnen de regels van de Soennah, de Qoran volgen. Niemand kan en mag zeggen dat er een andere weg is dan deze. Echter, kan niet iedereen het juiste oordeel fellen over verzen en hadith die ogenschijnlijk tegenstrijdig lijken, en is niet iedereen in staat alles te vatten. Om de Qoran en Soennah na te kunnen leven, is er overeenstemming één van de vier leerscholen te volgen. Want zij zijn degenen die ons op een gezonde wijze het oordeel hebben bepaald. Dit wordt ook wel het inkt-oordeel genoemd, wat als algemeen geaccepteerd wordt beschouwd en dit geldt dan ook als een bewijs. Dit betekent uiteraard niet dat na hun tijd er geen andere overeenstemmingen gevormd kunnen worden, zoals over onderwerpen waar er geen sprake van was in hun tijd, of dat we hun overeenstemming niet mogen uitzoeken.

Wat we echter duidelijk willen maken, is dat men de grote fout maakt geen enkele leerschool te accepteren. Het is goed duidelijk te maken dat de mazhab geen geloof is, enkel een weg om de woorden van Allah beter te begrijpen. Er is dan ook geen ‘Hanefi staat’ of ‘Shafi staat’, maar er is de Islamitische staat. Men kan dus ook van de andere leerscholen oordelen accepteren, mensen van verschillende mazhab kunnen met elkaar trouwen en kunnen mensen van verschillende mazhab achter elkaar bidden. Mazhab is dus geen geloof, maar enkel een weg. De standaard die we behoren te hanteren, is als volgt:

Men kan van de ene naar de andere mazhab overstappen, en wanneer hij aan iets behoefte heeft, kan hij het oordeel van een andere mazhab volgen. Echter, om het ego te bevredigen een leerschool kiezen waar men zin in heeft, is niet toegestaan. Want dit kan ons brengen naar situaties die in strijd zijn met de inkt-overeenkomst. We mogen deze persoon dan ook niet vervloeken, want niet hetgeen dat hij doet, maar het resultaat is verkeerd. Ook wanneer men in staat is onderzoek te doen naar een onderwerp en bevoegd is hierin zelf een oordeel te fellen, dan kan men dit doen. Als men dit niet kan, dan is het niet toegestaan.

Als we het moeten samenvatten: iedereen behoort een bewijs te hebbenvoor wat hij doet, en behoort volgens de Soennah de Quran te leven. Allah zegt:

“… zodat hij die zou omkomen door een duidelijk teken zou sterven en dat hij die zou leven door een even duidelijk teken zou blijven leven. En voorzeker, Allah is Alhorend, Alweten.” (1)

Dus een mazhab is geen religieuze verplichting, maar is het vanuit een praktische reden een verplichting. Middels de mazhab, kan de verschillende Soennah worden toegepast en wordt hier ook mee laten zien dat de Islam overal en altijd toegepast kan worden. Door met deze Mazhab de Islam na te leven, ontstaat onder de Islamitische gemeenschap éénheid en zal zij lang kunnen leven.

Mazhab betekent het perspectief dat wordt gevormd over hetgeen dat niet openlijk in de Qoran en Soennah, of nergens iets over te vinden is. Om deze reden kan men niet zeggen “Hoe kunnen nou vier mazhab ontstaan”, want dan zouden er geen vier, maar 400 miljoen mazhab zijn. Want als alles openlijk in de Qoran te vinden zou zijn en er dus geen behoefte zou zijn aan éénduidigheid, zou het sowieso geen probleem zijn. Om deze reden is het zo, zoals boven aangegeven, dat wanneer men de leerschool van Imam-i Abu Hanife volgt, hij niet de Qoran en Soennah achterwege laat en Abu Hanife volgt; men accepteert juist de Qoran en Soennah vanuit zijn perspectief; men begrijpt de Qoran en Soennan dus zoals hij dit begrijpt.

Aangezien onze Profeet (v.z.m.h.) één onderwerp op meerdere manieren heeft benaderd, betekent het willen van enkel één mazhab dat een deel van de Soennah wordt weggeknipt. Hier heeft niemand het recht toe.

Volgens deze verschillende toepassingen van de Soennah zijn de verschillende leerscholen ontstaan, die op hun beurt weer voor verrijking en vergemakkelijking hebben gezorgd. Wanneer men vanwege zijn leerschool op een bepaalde tijd of plek in de knel komt, kan hij met een andere leerschool verdergaan.

Dus:

Aangezien de Islam vandaag de dag laat zien dat hij verschillende alternatieven kan tonen, behoren de moslims zich niet af te vragen of de leerscholen wel of niet toegestaan zijn. İn deze tijden hiermee bezig zijn, zorgt ervoor dat de moslims tegen elkaar in gaan en hiermee uitelkaar groeien. Dit is wat de moslims aangaat, en waneer er geen externe problemen meer zijn, dan kunnen we ons richten op onderwerpen zoals de mazhab.

Share this