Wat raadt u aan vrijgezellen om zonden te vermijden?

Wat kunnen we tegen de druk van lustgevoelens doen?

1) Bij het bereiken van de leeftijd van adolescentie (meestal 18 jaar) trouwen. Dit is de beste en kortste manier.

2) Vasten

Wanneer zich er problemen voordoen tijdens de puberteit die een huwelijk verhinderen, adviseert de islam om het extra vasten (newafiel) te verrichten. De reden hiervoor is dat het vasten de stijging van lustgevoelens doet stoppen, verlangen vermindert en de kracht van seksuele gevoelens breek; tevens inspireert en versterkt het de waarheid dat men altijd onder Goddelijke toezicht is. Hij herinnert de mens om Allah te respecteren en te vrezen. Deze mooie leidraad neemt zijn plek in de overleveringen van onze Profeet als volgt in;

“O verzameling van jongeren, wie van jullie (een vrouw) onderhoud kan bieden, laat hem dan trouwen. Voorwaar, dit helpt om de blik neder te slaan en is het meest beschermend voor de kuisheid. En wie hiertoe niet in staat is, laat hem dan vasten, want het vasten is lust brekend.”

3) Vermijden van kranten, tijdschriften, tv kanalen, filmen, video's en andere publicaties en plekken die de lustgevoelens doen opwekken en prikkelen.

4) Invullen van vrije tijd door deze te benutten met zinvolle activiteiten.

– Als eerst dient een puber te weten hoe vrije tijd benuttigd moet worden. De puber moet hiervan bewust zijn.
– Wennen aan het lezen van nuttige boeken, artikelen etc..
– Gezond sporten met betrouwbare vrienden met goed karakter en moraal.
– Spirituele en lichamelijke zintuigen benutten en ontwikkelen door steeds bezig te zijn met intellectuele en positieve activiteiten. En denken aan de waarheid die achter het leven, dood en reden van schepping zit.

5) Goede vrienden maken.

Vrienden kiezen die goedaardig zijn, een mooi karakter hebben en waarmee je goed kan opschieten kiezen, is belangrijk.

Onderstaande overlevering en vers dienen we hierbij in gedachte te houden.

“Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Een ieder van jullie moet dus uitkijken met wie hij bevriend raakt." [qtip:(1)| Tirmizi]

"Vrienden zullen op die Dag elkanders vijanden zijn. Doch de godvruchtigen". [qtip:(2)| Koran: 43:67]

Preventies vanuit de wetenschappelijke en praktische aspecten:

6) Nuttige en waardevolle boeken lezen in plaats van boeken die de lustgevoelens opwekken. De gedachtes en gevoelens van de mensen worden min of meer beïnvloed door de boeken die zij lezen. Bijvoorbeeld iemand die voortdurend heroïsche verhalen leest, zal vol raken met heroïsche gevoelens. En iemand die voortdurend romans leest, zal vol raken met verliefdheidsgevoelens.

7) Niet dragen van strakke broeken en shorts.

Kleren die de geslachtsorganen knellen, wakkeren de gevoelens van lust aan. Zulk kleren zorgt voor last en zijn niet comfortabel. Iemand die gesteld is op zijn gezondheid, behoort niet te dol zijn op strakke kleren.

8) Om de twee of drie weken de schaamharen scheren. Door lange schaamharen ontstaat jeuk, wat de lusten doet opkomen.

9) Tijdens de slaap de benen voor zover mogelijk weid open houden. Wanneer de geslachtsorganen niet worden gekneld, kan het gevoel van lust makkelijker onder controle worden gehouden.

10) Als er behoefte is om naar de wc te gaan tijdens het slapen, meteen gaan. Want deze behoefte prikkelt ook de lustgevoelens. Meteen opstaan en naar de wc gaan is dan een preventie tegen ongewenste opwindingen.

11) Bij opkomen van lustgevoelens de geslachtsorganen goed onder koud water houden om de lustgevoelens te verminderen.
Wanneer een jongen opgewonden raakt, kan hij pijn voelen door de teveel aan verzamelde bloed in het schaamgebied. In zo een situatie kan een zaadlozing de pijn verminderen maar dit hoeft niet. Als het geslachtsorgaan onder koud water wordt gehouden, kan de pijn in enkele momenten ook ophouden.

12) Bezig zijn met iets en niet doelloos zijn. In het algemeen zijn doelloze mensen degene zonder werk en bezigheid.

13) Sportactiviteiten. Elk jongeman moet minstens aan een sport doen. Kijken naar voetbalwedstrijden is geen sport. De activiteit hierbij is dus waar het om gaat.

14) Als vrijgezel je niet laten vergrijpen aan noten, pinda's, chocolade, banaan en andere lustopwekkende middelen. Deze dingen wakkeren namelijk de lusten aan.

15) Vermijden van gesprekken over intieme onderwerpen. Vooral jongeren zijn hier naar nieuwsgierig en dit is ook het hoofdonderwerp van hun gesprek.

Preventies vanuit de familie aspect:

16) Kinderen in de puberteit beschermende adviezen geven. Dit begint al bij de opvoeding van het kind. Voordat zij de puberteit bereiken dienen ze al bewust te zijn van deze zaken.

17) Kinderen niet toezichtloos buiten laten. Nauwlettend zijn op de vrienden waarmee zij afspreken, is hier een belangrijk onderdeel van.

Preventies vanuit de religieuze en spirituele aspect:

18) Realiseren dat zelfbevrediging zonder noodzaak zonde is en de Goddelijke straf doet toekomen.

19) Vasten heeft als belangrijk effect dat het de lustgevoelens doet verminderen. Dus als bescherming tegen de gevaren van lustgevoelens, behoort men regelmatig te vasten. Hiermee wordt beloning van het vasten en voor het verdringen van lustgevoelen gewonnen.

Medische adviezen en preventieve geneeskunde leren;

Om de lustgevoelens te verdringen, raden de artsen het volgende aan:

20) Tijdens de zomerperiodes vaker een koude douche nemen. En in de andere periodes de geslachtsorganen regelmatig onder koud water houden.

21) Sportactiviteiten vermeerderen en nadruk leggen op belang van lichamelijke opvoeding.

22) Kruiden en soortgelijke lustopwekkende dingen vermijden.

23) Niet meer drinken oftewel consumptie verminderen van thee, koffie en soortgelijke drankjes welke de zenuwen stimuleren.

24) Verminderen van vlees- en eiconsumptie.

25) Niet op de rug of buik slapen, maar volgende de soennah op de rechter zij slapen met het gezicht richting de Kaabah.

Ten slotte het aanwakkeren van het bewustzijn van vrees voor de Glorieuze Allah;

Het is een algemeen aanvaarde feit dat een jong persoon die diep in zijn geweten bewust is dat Allah hem toetst en controleert, zijn geheime en openlijke handelingen weet en de geheimen van verraderlijke blikken en harten weet, zal bij zichzelf het volgende nagaan en afvragen: heb ik deze handeling en dienst verkeerd verricht, ben ik te ver gegaan? Hij gelooft dat de Glorieuze Almachtige over hem waakt, wanneer hij een zonde pleegt of te extreem handelt, weet hij dat Allah dat zal vereffenen. En wanneer hij afdwaalt en verkeerd handelt, weet hij dat Allah hem zal straffen. En als dit bewustzijn en geloof daadwerkelijk plaatsmaakt in zijn hart en geweten, dan is er geen twijfel over dat deze jong persoon zich zal onthouden van verkeerde handelingen, onfatsoenlijkheid, slechtheid en zaken die tot zijn ondergang kunnen leiden.

Zoals bekend maakt deelname aan kringen van Ilm (kennis) en Dhikr (herdenking), voortzetten van het verplichte en extra gebeden, uitvoeren van nachtgebeden wanneer mensen aan het slapen zijn, de Soennah en extra vasten verrichten, luisteren naar levensverhalen over deugden en diensten van de metgezellen en de vrome voorgangers, vrienden worden met diegene met fatsoen en deugd, in contact zijn met een gelovige gemeenschap en denken aan de dood; hiermee vermeerdert het gevoel van vrees, respect en liefde voor Allah bij een gelovige. Dit maakt men bewust van de Ware Waker en zo ontstaat ook de bewustzijn voor de grootheid van Allah.

Dus is het gepaste voor een gelovige jongen dat hij zich aan het volgende houdt:

Het bewustzijn dat hij beproeft wordt door Allah, de voorgaande punten als leidraad nemen, Allah vrezen omwille van Zijn liefde en respect voor Hem tot diep in de hart laten ankeren; dit, om vele bedrieglijke afleidingen zijn hart niet van zijn ware taak weerhouden. Hij behoort erover te hoeden dat de wereldse versieringen in dit leven hem niet doen afdwalen en hem niet laten verdrinken in de overstromingen van zondes. Hiermee zorgt hij ervoor dat het volgende vers van Allah zijn leidraad en verlichting op zijn pad wordt:

En die het leven dezer wereld verkoos Brandend Vuur zijn tehuis zijn. Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield, Zal het paradijs zeker zijn verblijf zijn. [qtip:(3)| Al-Naziaat, 79: 38-41]

Read 11.478 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN