Een voorstelling

Een voorstelling

 

Stel je een land voor waar chaos heerst. Een land waarin hulpkreten van onderdrukten niet worden gehoord, wandaden van woestelingen niet worden gehinderd, en barbaarse normen en waarden gemeenschappelijk zijn aanvaard. Wanneer je de aanzienlijkste stad van dat land bezoekt, merk je op dat slaven, armen en vrouwen onmenselijk worden behandeld. Er wordt alleen acht geslagen op de belangen van machthebbers. Dochters zijn zodanig ongewild, dat je af en toe een man uit zijn huis ziet sluipen om stiekem ergens een pasgeboren meisje levend te begraven alsof ze iets schandelijks aan het wegwerken zijn. De meisjes die niet worden begraven, worden in hun latere jaren vaak gedwongen tot prostitutie. Overal waar je kijkt bemerk je aanmoedigingen van overspel, alcoholverbruik, gokgelegenheden, moordaanslagen, bedriegerijen en dergelijke zonden meer.

Terwijl je onder deze onbeschaafde omstandigheden bij jezelf nagaat of er überhaupt iets beschaafds te vinden is in deze stad, valt het je opeens op dat het primitieve volk poëzie enorm waardeert. Als een welbespraakte poëet een gedicht voordraagt, zie je de mensen zich om hem heen verzamelen om aandachtig naar hem te luisteren. Ze waarderen een getalenteerde poëet zelfs meer dan een oorlogsheld. Tevens is het verbazingwekkend dat de poëten in een dergelijk woest land uitermate getalenteerd zijn. Welbespraaktheid en poëzie lijken hun piek te hebben bereikt in die stad. Desondanks kan één positief aspect een land dat zodanig is verslechterd niet meer redden.

Zoals iedereen zou ook jij verwachten dat een dergelijk land gedoemd zou zijn tot verdoemenis. Terwijl we met deze verwachting afwachten op de ondergang van dat land, zien we tussen deze wreedaardige mensen plotseling een man verschijnen die met zowel zijn uiterlijke als innerlijke schoonheden opvalt. Ondanks dat bedrog een algemeen gebruik is, bedriegt hij nooit. Vanwege zijn rechtschapen aard staat hij in de stad bekend als “de waarheidsgetrouwe”. Zijn zachtaardige karakter maakt hem bij iedereen geliefd. Het oprechte medeleven dat hij voor zijn medemens koestert, bezorgt hem in die bedroevende omgeving enorme hartenleed. Desalniettemin zien we de oogverblindende glimlach op zijn stralende gezicht voortglimmen om de pijn van verwonde zielen te verzachten.

In een ongeëvenaarde taal begint hij met wonderschone woorden iedereen aan te trekken. Hoewel hij ongeletterd is, draagt hij verzen voor die de mooiste gedichten in de schaduw stellen. Deze verzen zijn niet alleen diepzinnig, maar veranderen op een miraculeuze wijze de wreedaardige eigenschappen van dat woeste volk. Op een duidelijke en ongehoorde wijze beschrijft hij hun bestaansreden. Zijn beschrijving tovert dat hopeloze land van de primitiefste mensen om tot een land dat wordt bewoond door mensen die als universele voorbeelden voor de mensheid zullen dienen.

Deze waarheidsgetrouwe man die het levensmysterie heeft ontrafeld, bezit immers een boodschap die niet slechts het desbetreffende volk, maar volkeren van aankomende generaties evenzeer kan bevrijden van eeuwige verdoemenis.

Indien jij je nu afvraagt of een dergelijke man ooit zou kunnen bestaan, stel ik mij voor hoe je zou reageren als ik je vertel dat dit slechts een uiterst beknopte samenvatting is van de prestaties die geleverd zijn door de waarheidsgetrouwe man genaamd Mohammed.

 

Read 8.526 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN