Aangezien de ziel verheven genietingen bevat, horen die voldoende te zijn. Waarom is er voor lichamelijke genietingen een fysieke wederopstanding nodig?

Hoewel aarde donker en mat is in vergelijking met water, lucht en licht, overstijgt ze qua waarde alle overige elementen omdat zij de bron en oorzaak is van alle Goddelijke kunstwerken. Zoals het matte menselijk ego, op voorwaarde dat het gezuiverd wordt, alle menselijke eigenschappen overstijgt vanwege zijn veelomvattendheid, zo is ook het lichaam een meest omvattende, meest bevattende en meest rijke spiegel der reflecties van Goddelijke namen. Alle instrumenten die samenstellingen van alle barmhartige schatten kunnen wegen en aftasten, bevinden zich in het lichaam. Bijvoorbeeld, als het proefvermogen van de tong niet de bron zou zijn van zoveel afwegingen als aanwezige etenssoorten, zou die een elk niet één voor één kunnen voelen en herkennen, proeven en aftasten. Bovendien bevinden de instrumenten om manifestaties van Goddelijke namen te waarnemen en ondervinden, voelen en herkennen zich ook in het lichaam. Evenzeer huisvesten gaven om vele verschillende en eindeloze genietingen te waarnemen zich ook in het lichaam.

De beweging van het universum en de veelomvattendheid van de mens maken volkomen duidelijk dat de Decorateur van dit universum alle schatten binnen Zijn barmhartigheid wil presenteren, alle manifestaties van Zijn Namen wil introduceren en een elk van Zijn gunsten wil laten proeven. Het bad waar de stromen van het universum in uitmonden, het grandioze vertoon van de elementen die gevormd worden in het universum en de eindeloze bron van deze aardse akker, welke het oord is van gelukzaligheid[qtip:1| het paradijs], zal uiteraard enigszins op dit universum lijken. Hij zal alle materiële en spirituele essenties preserveren. Die Artistieke Alwijze, Die Rechtvaardige Barmhartige zal buitendien uiteraard als betaling voor de arbeid, als beloning voor de diensten en als zegening voor de Godsdienstoefeningen van lichamelijke instrumenten, voor een elk genietingen schenken die hem schikken. Anders vormt zich een toestand die in tegenstrijd is met Zijn wijsheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid, welke op geen enkele wijze samengaat met Zijn Schone Barmhartigheid en Volmaakte Rechtvaardigheid; dit zou ongepast zijn.


[1] Het paradijs.

Read 5.646 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN