Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “Het gedrag van de Profeet van Allah was (geheel in overeenstemming met) de Koran” (Muslim)