Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

“Als jij jouw hart wil verzachten, voed dan de armen, de zwakken en de wezen.” (Ahmed ibn Hanbel II, 263)